Att måla musik

Workshop: Att måla musik

Ett möte med nutida konstmusik genom solostycken för marimba som deltagarna får utrycka i färg och form.

IMG_1192Workshopen börjar med en musikalisk presentation av mitt instrument – marimba – och mig. Efter det får deltagarna måla till ett längre stycke. Idén här är att ”måla det du hör” – att låta musiken gå in genom öronen och ut i handen – mer än att bestämma i förväg ”det här ska jag måla”. Bilderna blir sen underlag för ett samtal om musiken och hur eleverna har tolkat den i bild.

Att använda bildskapande på det här sättet gör det lättare att lyssna. Det kan också göra det lättare att komma ihåg av musiken efteråt. Bilderna blir ett minne av det hörda som ger en naturlig ingång till att prata om musiken och att sätta ord på sina upplevelser gör det mer begripligt vad en har varit med om. Genom att prata om konkreta konstnärliga val (vad hörde du i musiken när du målade den figuren? passade färgen till musiken? på vilket sätt?) hoppas jag kunna öppna upp och ge ord för mer nyanserade omdömen än ”det var dåligt för jag förstod ingenting” eller ”det var väl bra”.

Marimban brukar väcka uppmärksamhet, både på grund av sin storlek och ovanlighet men också för sin varma klang. Den ”moderna västerländska marimban” är ett ganska nytt instrument – knappt 100 år – och den mesta repertoaren är från de senaste 50 åren. Instrumentet är släkt med xylofonen men är större och har mjukare klang.

Jag är utbildad i klassiskt slagverk på Högskolan för scen och musik i Göteborg och är en av få i Sverige som är specialiserad på marimba. Jag uruppför regelbundet ny musik för marimba och slagverk. Ett stort intresse är hur jag kan få större klang- och uttrycksmöjligheter vid marimbaspel och att fortsätta att utveckla marimbarepertoaren, gärna genom samarbeten med kompositörer.

Olika typer av bildkonst är en stor inspirationskälla för mig, både som betraktare men också i eget skapande. Så det är väldigt roligt att kunna kombinera bild och musik på det här sättet. Det blir inte sämre av att bilderna sen kan användas som partitur för att tillsammans med gruppen skapa ny musik…

medikulturkatalogen2016-1Workshopen finns med i Kulturkatalogen Väst för skolor i Västra Götaland, från år 3. Den funkar dock för vilken grupp som helst.